Rosales Ferrer

 

Rosales Ferrer és un negoci familiar d'horticultura valencià. Va ser fundat per Francisco Ferrer Martí, qui va dedicar especial atenció al cultiu i obtenció de noves varietats de roses des del 1944. Francisco Ferrer va ser un rosalista valencià, i un dels grans creadors de roses del món.

Compten amb una tradició de més de 70 anys especialitzades en el cultiu, comercialització i assessorament tècnic de plantes de roser, havent aconseguit la hibridació, selecció, cultiu, venda i protecció de les espècies desenvolupades o seleccionades entre les espècies del grup. 

Francisco Ferrer Martí (1919-2004) va ser el líder d'una important nissaga de productors. Va donar els seus primers passos als establiments de José Galán, situats a Alacuás i Xirivella, a la província de València. El viver de Galán, ja en els anys 50, tenia una producció de rosers anual que superava els 150.000, destinats en gran part per a l'exportació.

Francisco Ferrer es va formar a partir de 1944 com a roserista a Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan Despí amb els roseristes, Dot, Munné i Camprubí. Pedro Dot li va ensenyar les seues tècniques d'hibridació. A més de produir roses d'altres hibridadors estrangers i de mantenir una important empresa viverística, ha estat el creador de vint-i-quatre varietats de noves roses.

Amb ell s'inicia una nissaga familiar de productors de rosers, integrada pels seus fills Matilde, Francisco i José Ferrer Sena, tots ells al capdavant de diverses empreses del sector.

Seua és la rosa del mil·lenari de Sant Feliu (2002), R. 'Barcelona', R. 'Vanesa Campello', per citar algunes de les més de 50 creacions. En la dècada de 1980 es van fusionar les empreses de la mateixa família de "Viveros Francisco Ferrer" de Chiva (València) i "Universal Plantas" de Sevilla en la nova empresa "Viveros Francisco Ferrer y Universal Plantas".

Matilde Ferrer continua la tradició de la hibridació per aconseguir noves varietats de roses. Així, el 2013, Matilde Ferrer va aconseguir quatre noves varietats, entre elles 'Blasco Ibáñez' i 'George Mustaki'.

Així mateix, Matilde Ferrer com a dissenyadora de rosers, durant els anys 2012 i 2013, va dur a terme una remodelació del roserar Dr. López Rosat, quedant conformada amb un disseny geomètric dels parterres de cultiu que envolten una gran font circular. Els rosers van ser plantats per l'equip de Matilde Ferrer i col·laboradors.

L'Associació Espanyola de la Rosa està presidida per Matilde Ferrer.

Equipaments
Disposa d'una superfície total de cultiu de més de 40 hectàrees que agrupen els terrenys que posseeixen a Sevilla i València. A més, compta amb unes instal·lacions d'avantguarda per al cultiu protegit dotades de la tecnologia més avançada per a la producció de plantes de rosers amb 8000 m² coberts entre hivernacles, vivers i cambres frigorífiques.

A les instal·lacions de Chiva, a València, es troben:

La "Rosaleda F. Ferrer Martí", que funciona com a mostra de les varietats més sol·licitades.
La Col·lecció VFF, un espai dedicat a la història de la rosa que compta amb 25 espècies botàniques, 50 varietats antigues i més de 300 varietats de roses modernes.
Totes dues rosaledes són visitables pel públic en general prèvia cita.

COM ARRIBAR

ROSALES FERRER

Plaça Número 14, 130, 46370, Valencia, 46370 Chiva, València