Política de Privacitat

Orienta ONL, amb CIF n°: G98423163 i direcció a l'Avda. Blasco Ibáñez, 26, 46010 València, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines web de: beforebeethovenfest.com.

Amb els límits establerts a la llei, Orienta ONL no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i la informació no vinculen a Orienta ONL ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet d'Orienta ONL poden contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts que Orienta ONL no pot controlar. Per tant, Orienta ONL no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts propis inclosos a beforebeethovenfest.com són propietat exclusiva de Orienta ONL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial haurà de comptar amb el consentiment exprés d'Orienta ONL.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Orienta ONL ofereix a través del lloc web, heu de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades us informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d'Orienta ONL per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-vos de les millores del lloc web .

Us informem també que tindreu la possibilitat en tot moment d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: info@festivaldelesroses.com o a l'adreça av. Blasco Ibáñez, 26 46010 València.