Política de Privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

Orienta ONL, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.festivaldelesroses.com, s'inclouen als fitxers automatitzats específics de usuaris dels serveis d'Orienta ONL. La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial, accés a continguts objecte de l'activitat de la web. i facilitar les comunicacions entre els usuaris de les activitats pròpies de l'Orienta ONL.

Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat exposada anteriorment.

Orienta ONL adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes, i derogant l'antiga LORD, la nova Llei Orgànica 3/2018, del 5 desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) .

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts a l'esmentat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets el pot fer el mateix usuari a través d'e-mail a: orientaonl@gmail.com oa l'adreça: Avda. Blasco Ibáñez, 26, 46010 València

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Orienta ONL

 

Finalitat del tractament de les dades personals

Orienta ONL, tractarem les seves dades personals recollides a través del Lloc Web: www.festivaldelesroses.com, amb les finalitats següents:

  • En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de www.festivaldelesroses.com, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  • Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats a www.festivaldelesroses.com.
  • Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de i del sector.

Us recordem que podeu oposar-vos a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça anteriorment indicada. Els camps d'aquests registres són d'emplenament obligatori, i és impossible fer les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades.

 

Conservació de dades personals recollides

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no en sol·liciti la supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

 

Legitimació

El tractament de les teves dades es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:

1. La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis d'Orienta ONL, els termes i condicions dels quals es posaran a la seva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, mentre us informem posant a la vostra disposició aquesta política de privadesa, que, després de la lectura d'aquesta, en cas d'estar conforme, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d'una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens faciliteu les vostres dades o ho feu de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la vostra sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-vos la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

 

Destinataris

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Orienta ONL, tret d'obligació legal.

 

Drets d'imatge

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge i al Reglament General de Protecció de dades relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Amb la inclusió de les noves tecnologies dins de les comunicacions, publicacions i accions comercials que pot realitzar Orienta ONL i la possibilitat que hi puguin aparèixer les dades personals i/o imatges que ha proporcionat a la nostra empresa dins de l'enllaç comercial existent, Orienta ONL, demana el consentiment als usuaris per poder publicar les imatges en què apareguin individualment o en grup que amb caràcter comercial es puguin realitzar als usuaris, a les diferents seqüències i activitats contractades amb la nostra empresa.

 

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l'usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d'allotjament compartit, Orienta ONL no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari de l'RGPD.

 

Retenció de dades de conformitat amb la LSSI

Orienta ONL informa que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar lorigen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d'aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només es poden utilitzar en el marc d'una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi .

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l'Estat es farà en virtut del que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

 


Drets propietat intel·lectual www.festivaldelesroses.com

Orienta ONL és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, "know how" i tots els altres drets tenen relació amb els continguts del lloc web www.festivaldelesroses.com i els serveis que s'hi ofereixen, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.festivaldelesroses.com sense el consentiment previ i per escrit.

 


Propietat intel·lectual del programari

L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Orienta ONL, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

Orienta ONL disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L'usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l'usuari necessitarà autorització per escrit per part d'Orienta ONL, quedant prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat d'Orienta ONL, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per part seva.

 


Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Orienta ONL i, en particular:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer d'Orienta ONL, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  • Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de les mateixes.
  • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i els reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei Online, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com principis universals d'ús d'Internet.

L'usuari indemnitzarà Orienta ONL per les despeses que generés la imputació de Orienta ONL en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïda a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió