Condicions d'ús

1.- Introducció

Aquest document té com a finalitat establir les condicions d'ús de la pàgina festivaldelesroses.com així com les condicions de compra de productes a través d'aquesta pels usuaris.

Us preguem que llegiu detingudament els presents TERMES I CONDICIONS així com la POLÍTICA DE PRIVACITAT abans d'usar aquesta pàgina web. Si voleu, podeu imprimir aquestes condicions.

En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa l'usuari accepta els nostres TERMES I CONDICIONS DE COMPRA així com la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT, per tant, en cas de no estar d'acord, no ha d'utilitzar la web.

 

2.- Informació General

En compliment del deure informació recollit a l'art. 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic us informem que la titularitat de la web correspon a ORIENTA ONL amb CIF G98423163, domicili situat a l'Avda. Blasco Ibáñez, 26 , 46010, València, amb correu electrònic info@festivaldelesroses.com, d'ara endavant ORIENTA ONL.

 

3.- Ús del lloc web

En fer ús d'aquesta pàgina web i fer comandes a través d'aquesta, l'usuari es compromet als extrems següents:
- Usar la pàgina web únicament amb la finalitat de consultar productes i fer comandes.
- No realitzar cap comanda fraudulent o falsa. Si d'una manera raonable es considera que una comanda és fraudulent, ORIENTA ONL està autoritzada a anul·lar-la i informar les autoritats pertinents.
- Tenir capacitat legal per subscriure contractes (l'usuari declara ser major de 18 anys).
- Facilitar les vostres dades de contacte d'una forma veraç i exacta per tal de poder realitzar l'adquisició de comandes.

 

4.- Protecció de dades personals

ORIENTA ONL informa els usuaris d'aquesta pàgina web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal que puguin ser demanades per la navegació o contractació de serveis a través de la política de privadesa. Podeu accedir a la política de privadesa des de la pàgina web en qualsevol moment.

 

5 .- Condicions de compra

Disponibilitat del servei. Els usuaris tenen la possibilitat de fer descàrregues de continguts que s'ofereixen a través de festivaldelesroses.com.

 

5.1. - Idioma.

El contracte es formalitzarà en llengua Catalana/Valenciana.

 

5.2. - Disponibilitat dels productes.

Les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels continguts. Si es produïssin dificultats quant a la descàrrega dels continguts, festivaldelesroses.com informarà el client de tal circumstància, bé per mail o per telèfon i reemborsarà qualsevol quantitat que hagués abonat pel producte o productes no disponibles o canviarà el producte per un altre del mateix valor, segons decideixi el client.

 

5-3.- Preus dels productes.

Als preus dels articles estan inclosos tots els impostos vigents, festivaldelesroses.com es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment, si bé els productes es facturaran sobre la base del preu en vigor en el moment de formalitzar la comanda (a reserva de la disponibilitat del producte).

A la comanda de compra s'indicarà tant el preu total del producte/productes, incloent-hi IVA. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

A les comandes amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exempts d'IVA per aplicació del que disposa l'article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents d'acord amb la normativa vigent a cadascun d'aquests territoris.

 

5.4.-Despeses d'enviament

Tots els nostres productes estan disponibles per a compra Online. En cap cas, es realitzarà un enviament de producte físic, i per tant no s'aplicaran despeses d'enviament.

 

5.5.- Forma de fer una comanda.

Per fer una comanda heu de seleccionar l'article o articles desitjats. Quan hagueu seleccionat tots els articles que desitgi, aquests s'afegiran a la cistella de la compra. El següent pas serà tramitar la comanda i fer el pagament. Per fer-ho, heu de seguir els passos que se us demanen a la pàgina web i seguir les indicacions de compra que us apareixen en pantalla. Se us demanaran únicament les dades necessàries per a la compra i posterior descàrrega del contingut. Abans de formalitzar la compra caldrà ACCEPTAR EXPRESSAMENT aquestes condicions, així com la política de privadesa.

Les dades registrades per la pàgina web constitueixen la prova de les transaccions realitzades. El client rebrà confirmació de la comanda a través de correu electrònic.
Durant el procés, abans de realitzar el pagament, podreu modificar les dades de la vostra comanda. La comanda no es formalitza fins que finalitza el procés, cosa que passarà quan hagi efectuat el pagament. Fer clic a “Pagar” implica que adquireix i abona els articles seleccionats, aquest pas suposa un compromís vinculant.

No hi ha límits de compra. L'usuari pot fer la comanda pel nombre d'articles que desitgi, sense mínims ni màxims establerts.

 

5.6. - Dret de cancel·lació de la comanda.

ORIENTA ONL es reserva el dret a rebutjar una comanda d'un client amb què hi ha litigi. Així mateix, ORIENTA ONL té dret a rebutjar o cancel·lar una comanda per raons justificades, com ara:
- Per error a les dades de facturació (que siguin incorrectes o impossibles de verificar)
- Si hi ha sospita de frau amb la targeta bancària
- Si hi ha raons per les quals se sospiti que l'usuari no és un consumidor final - Si l'usuari és menor de 18 anys
- Si no s'ha fet el pagament complet.

 

5.7. - Forma de pagament.

Podeu utilitzar com a mitjà de pagament targeta bancària. Només s'admeten pagaments a EUROS.

Mitjançant el pagament per targeta i en cas que es produeixi alguna incidència durant el procés (per exemple, que el terminal informés de la denegació de la targeta) es cancel·larà la comanda de forma automàtica. El sistema de pagament mitjançant targeta bancària es fa a través de la passarel·la de pagament de STRIPE.

En fer clic a “Pagar" l'usuari està confirmant el pagament de la comanda així com que la targeta de crèdit és seva. Per minimitzar el risc d'accés no autoritzat, es codificaran les dades de la targeta de crèdit. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, la comanda serà cancel·lada automàticament, informant el sistema al client sobre aquesta anul·lació.

 

5.8. -Lliurament.

A efectes de les presents condicions, s'entendrà que s'ha produït la "lliurament" o que la comanda ha estat "lliurada" en el moment en què finalitzi la descàrrega del contingut adquirit.

 

5.9. - Impossibilitat de lliurament.

Si per motius tècnics fos impossible efectuar la descàrrega del contingut, ORIENTA ONL tractarà de resoldre el problema tècnic, comunicant posteriorment, i en cas d'estar resolt, la nova disponibilitat de descàrrega.

Si en el termini de 15 dies, a comptar des que la seva comanda està disponible per a baixar-la, la comanda no ha estat descarregada per causes no imputables a ORIENTA ONL, entendrem que desitja desistir del contracte i la considerarem resolta.
Com a conseqüència de la resolució del contracte, tornarem tots els pagaments rebuts de lusuari, en el termini màxim de 14 dies des de la data en què considerem resolt el contracte.

 

5.10. - Dret de desistiment

D'acord amb l'art. 1O3.m) el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment es perd, quan el subministrament de contingut digital no es presti en un suport material i l'execució hagi començat amb el consentiment exprés previ del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

 

6.- Responsabilitats

L'accés i l'ús d'aquesta pàgina web és responsabilitat dels usuaris. No és objecte de garantia per part de ORIENTA ONL:
- La infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències de seguretat de la pàgina web.
- Que el contingut de la pàgina o la informació que passa a través seu estigui lliure de virus o d'altres elements lesius, així com d'errors, omissions o incorreccions.
- Els possibles danys o perjudicis que es puguin derivar dinterferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu de la pàgina web.
- Retards o bloquejos en lús daquesta pàgina causats per deficiències o sobrecàrregues del centre de processament de dades, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes que estan fora del control de ORIENTA ONL.
- S'exonera de responsabilitat a ORIENTA ONL davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada sempre que sigui procedent d'altres fonts alienes.

El mer accés a la pàgina web no suposa entaular cap mena de relació comercial entre ORIENTA ONL i l'usuari. ORIENTA ONL només subministra els productes per a ús domèstic i particular. El client accepta no utilitzar el producte per a fins comercials, publicitaris o de revenda. ORIENTA ONL no té cap responsabilitat per qualsevol pèrdua de beneficis, pèrdua de negocis, interrupció de negocis o pèrdua doportunitats comercials del client.

 

7.- Informació i continguts del web

La informació que es mostra a la pàgina web és la vigent a la data d'última actualització. ORIENTA ONL es reserva el dret a actualitzar/modificar/l'minar informació d'aquesta pàgina web en qualsevol moment i sense avís previ.

En el cas que la pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que ORIENTA ONL tingui cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.
ORIENTA ONL es reserva la facultat de modificar els Termes i Condicions de Compra. Les modificacions introduïdes no tenen caràcter retroactiu. Si no esteu d'acord amb les modificacions introduïdes, us recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

 

8.- Virus, pirateria i altres atacs informàtics

L'usuari no ha de fer un ús indegut d'aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o perjudicial. L'usuari no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor on aquesta pàgina es troba allotjada oa qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. L'usuari es compromet a no atacar aquesta pàgina web. L'incompliment d'aquesta clàusula podria comportar la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment de la normativa esmentada a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l'atacant. Així mateix, en cas d'incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament estar autoritzat a utilitzar aquesta pàgina web. No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o perjudicial que pugui afectar el vostre ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que aquesta redireccioni.

 

9 .-Propietat intel·lectual i drets d'autor

L'usuari reconeix i consenteix que qualsevol copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s'aporten com a part de la pàgina web corresponen al venedor. L'usuari podrà fer ús d'aquest material únicament en la manera com se l'autoritzi expressament.
El propietari de la web no tindrà en cap cas la propietat daquests mitjans. L'usuari consent la utilització d'aquests mitjans amb finalitat promocional per a l'usuari i per a la plataforma.

 

10.- Legislació aplicable i jurisdicció

L'ús d'aquesta pàgina web i els contractes de compra de productes mitjançant aquesta es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.
Podeu formular qualsevol queixa i reclamació davant ORIENTA ONL a través del correu electrònic info@festivaldelesroses.com o per correu postal a l'adreça Avda. Blasco Ibáñez, 26, 46010 València.